vzdělávací a poradenské sdružení, s.r.o.

loga

Test podnikatelských kompetencí

Hlavní část dotazníku tvoří 80 otázek rozdělených do dvanácti kompetencí. Při jejich vyplňování se snažte být k sobě maximálně upřímní. Nepřeceňujte se, ale také se nepodceňujte. U každé z otázek máte na výběr ze škály šesti odpovědí od nikdy až po vždy. Zamyslete se, jak reálně jednáte v popisovaných situacích a podle toho označte vhodnou odpověď kliknutím na bílý kruh v odpovídajícím sloupci.

Všechny údaje jsou povinné. 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Jakmile začnu pracovat na nějakém úkolu, dokončím ho, i když už ho mám dost.
Soustředím se na svou práci i přesto, že jsem rozptylován.
Přestože je můj úkol složitý, okamžitě na něm začínám pracovat.
Od své vlastní práce očekávám kvalitní výsledky.
Navzdory námitkám nebo neúspěchům pokračuji ve své práci.
Při své práci se stále držím stanoveného cíle.
Pouze vážné důvody mě přimějí změnit plány.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Ptám se ostatních na hodnocení mého postupu.
Když nevím jak dál, požádám o pomoc.
Učím se z kritiky.
Dokážu přiznat své chyby.
Učím se ze spolupráce s ostatními.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Zacházím hospodárně s dostupnými prostředky.
Rozpočet mám po celou dobu své práce před očima.
Než investuji peníze, zvážím i další možnosti.
Své prostředky investuji promyšleně a co možná nejvýhodněji.
Než na něčem začnu pracovat, provedu odhad nákladů a zisků.
Vím, jak si uhlídat režijní náklady své práce.
Daří se mi z toho co dělám získat prospěch.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Upřednosťuji, když mohu rozhodovat samostatně.
Rád beru iniciativu do svých rukou.
V kritické situaci se nebojím udělat vážné rozhodnutí.
Dokážu rychle odhadnout situaci.
Dokážu získat podporu pro dosažení svého cíle.
Dokážu se sám/-a rozhodovat.
Rozhoduji se rychle.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Rozhoduji si o svém způsobu života rád/-a sám/sama.
Problém se snažím řešit nejprve sám/sama.
Pokud se cítím svobodně, vykazuji nejlepší výsledky.
Důvěřuji svým schopnostem.
Nesu zodpovědnost za své jednání.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Pokud se okolnosti změní, přizpůsobím jim své plány.
Pokud zjistím, že bych svých plánovaných výsledků nemusel/-a dosáhnout, ihned změním své plány.
Svůj plánovaný postup změním, pokud se objeví nové možnosti.
Pokud můj plán neprobíhá dle očekávání, vypracuji nový plán.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Dovedu věcně argumentovat.
Přesvědčím ostatní svými argumenty.
Dokážu podat srozumitelný a souvislý výklad.
Daří se mi zapálit ostatní pro své plány.
Dokážu druhým jasně sdělit, čeho chci dosáhnout.
Dokážu vyjmenovat výhody i nevýhody svých plánů.
Dokážu vhodně upravit svou argumentaci dle konkrétního posluchače.
Dokážu se před ostatními zodpovídat ze svých rozhodnutí.
Svůj záměr prezentuji s nadšením.
Když se o něčem rozhodnu, vím přesně, proč jsem se tak rozhodl/-a.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Využívám příležitostí si s lidmi promluvit, nejen když po nich něco potřebuji.
Při komunikaci jsem bezprostřední.
Využívám příležitostí, během kterých se mohu seznámit se zajímavými lidmi.
Rád se seznamuji s novými lidmi.
Udržuji své kontakty.
Vím, na koho se obrátit, když potřebuji pomoc.
Nebojím se požádat o pomoc, když něco potřebuji.
Dokážu druhým pomoci tak, že je odkážu na lidi, které znám.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Nabízím originální nápady s ohledem na potřeby trhu.
Vím, které mezery na trhu nejsou vyplněny.
Mám originální nápady na nové produkty nebo služby pro uvedení na trh.
Poznám, když si moji zákazníci (budoucí) přejí nové produkty a služby.
Dokážu zhodnotit nové produkty v mém oboru.
Znám potřeby a nedostatky svého okolí.
Dokážu se kreativně postavit k příležitostem.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Znám svou konkurenci (partnery i soupeře).
Vím, kdo se může stát mým konkurentem (partneři i soupeři).
Snažím se získávat informace o své konkurenci (partnerech i soupeřích).
Troufám si navazovat kontakty se svými konkurenty (partnery i soupeři).
Sleduji současný technologický pokrok.
Navštěvuji prezentační akce příbuzné mému profesnímu zájmu.
Mluvím s druhými, abych věděl/-a, co se děje a co je potřeba.
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Beru v úvahu jak etické a ekonomické, tak i ekologické aspekty.
Rozhodnutí činím s ohledem na celou společnost a životní prostředí.
Nebojím se přesvědčovat druhé o nutnosti být solidární a o nutnosti dodržování rovných příležitostí.
Neberu v úvahu pouze výnosy a ztráty, ale i společnost a životní prostředí.
Když něco dělám, musí to být také prospěšné celé společnosti.
Starám se o životní prostředí, třídím odpad a recykluji.
Dokáži spolupracovat s handicapovanými, vzdělanými i nevzdělanými lidmi, migranty,....
 
nikdy zřídka někdy často většinou vždy
Navštěvuji různé kurzy, abych svou práci dělal/-a stále lépe.
Sleduji nabídky dalšího vzdělávání.
Znám organizace, které se vzděláváním v mém oboru zabývají.
Chci se i přesto, že je to namáhavé, učit novým věcem.
Pečlivě sleduji novinky ve svém oboru.
Rád se přiučím novým věcem.

Kontrolní obrázek Zde opište kontrolní kód: